Проект положення з організації підготовки здобувачів  вищої освіти ступеня доктора наук у Вінницькому національному технічному університеті