Проект положення з організації підготовки здобувачів  вищої освіти ступеня доктора філософії у Вінницькому національному технічному університеті