Перелік штатних науково-педагогічних та наукових працівників Вінницького національного технічного університету,

які працюють за основним місцем роботи не менше шести місяців і мають не менше п’яти наукових публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації включено до наукометричної бази Scopus із переліком цих публікацій