Методика визначення конкурсного бала для здобуття ступеня магістра