Бальні оцінки для урахуванням участі студентів у науковій, науково-технічній діяльності , громадському житті та спортивній діяльності. Додаток до порядку призначення і виплати стипендій.