Конкурсні коофіцієнти для розподілу державного замовлення за освітнім ступенем магістра за вищими навчальними закладами