Завідувач кафедри:  проф., д.т.н. Павлов Сергій Володимирович

Сайт: http://sciencepavlov.vntu.edu.ua

Тел.: + 38 0432 598474, e-mail: psv@vstu.vinnica.ua

Фахівці кафедри мають значний досвід наукових досліджень у провідних напрямках сучасної фізики, у тому числі фізики твердого тіла, теорії розповсюдження оптичного випромінювання у біологічних об’єктах, рентгенографії кристалів та фізики металів і сплавів, фізики сенсорних властивостей гетероструктур, дослідження термічних та калорічних властивостей рідин, нанотехнологіях, дослідження термоелектричних явищ та високотемпературної надпровідності, гідродинаміки багатофазових турбулентних потоків, а також впливу термічних та термомеханічних обробок на процеси структурних та фазових перетворень в дисперсійно-твердіючих сплавах на основі алюмінію.

Основні наукові напрями розвитку

Серед основних напрямів розвитку кафедри ЗФФ слід відзначити такі:

1.Біомедичні лазерні та оптико-електронні технології діагностування та терапії людини (проф. Павлов С.В.).

2.Рентгенографія кристалів та фізика металів і сплавів (проф. Бабюк Т.І., доц. Авдєєв С.Г., ст. викл. Мельник М.Д.).

3.Фізика сенсорних властивостей гетероструктур (доц. Ющенко А.В.).

4.Фізика вибуху, пружньо-деформований стан твердих тіл при дії тектонічних, гідростатичних і газодинамічних явищ та вибухових навантажень (доц. Борисенко В.Д.).

5.Фізика твердого тіла (доц. Касіяненко В.Х., доц. Лисий М.В.).

6.Дослідження термічних властивостей рідин (доц. Стасенко В.А.).

7.Оптичні прилади та системи, оптика неоднорідних середовищ (доц. Слободяник А.Д.).

8.Дослідження термоелектричних явищ та високотемпературної надпровідності (ст. викл. Мартинюк В.Д.). 


Міжнародне наукове співробітництво

Кафедра ЗФФ плідно співпрацює з Китайским технологічним парком високих технологій м. Цзинань, Новим університетом Лісабону (Португалія), Чаньчунським універсиетом точної механіки та оптики (Китай), Національним Центром лазерних технологій В’єтнаму, а також з Санкт-Петербурзьким інститутом точної механіки та оптики, Саратовським державним медичним університетом ім. В.Разумовського, Інститутом фізики ім.Степанова НАН Білорусії.


Наукові зв’язки кафедри

Кафедра підтримує наукові зв'язки з багатьма провідними науковими і навчальними установами України, зокрема: з Інститутом фізики напівпровідників НАН України, Інститутом металофізики НАН України, Національним Університетом „Львівська політехніка”, Чернівецьким національним університетом ім. Ю.Федьковича, Національним технічним університетом України „Київським політехнічним інститутом”, Харківським національним університетом ім. В.Н. Каразіна, Харківським національним університетом радіоелектроніки, Національним авіаційним університетом, Фізико-механічним інститутом ім. Г.В.Карпенка НАН України, Одеським національним університетом ім. І.І. Мечникова, Тернопільським Державним технічним університетом ім. І.Пулюя, Інститутом металофізики НАН України, Житомирським державним технологічним університетом, Вінницьким національним медичним університетом ім. М.І. Пирогова.