Положення про організацію освітнього процесу.pdf

Головний центр організації та методичного забезпечення навчання

Положення про ГЦ ОМЗН.pdf

Навчально-методичний відділ.pdf

Навчальний відділ.pdf

Науково-технічна бібліотека.pdf

Положення про дистанційне навчання.pdf

Методична рада

Методична рада.pdf

Головний центр виховної роботи

Головний центр виховної роботи.pdf

Клуб.pdf

Служба психологічної підтримки.pdf

Інститут екологічної безпеки та моніторингу довкілля

Інститут ЕБМД.pdf

Кафедра ЕЕБ.pdf

Кафедра ХХТ.pdf

Кафедра фізики.pdf

Кафедра ФВ.pdf

Положення НДЛ СПС.pdf

Положення НДЛ ТПСН.pdf

Положення НДЛ Фізика наноструктур.pdf

Інститут інтеграції навчання з виробництвом

Положення про ІнІНВ.pdf

Організаційний відділ .pdf

ІАЦ.pdf

НВЦ Будівельні технології.pdf

НВЦ Інноваційні технології.pdf

НВЦ Спеціальні технології.pdf

Студентське проектно-конструкторське бюро.pdf

Центр підвищення кваліфікації МОСУАВ.pdf

Інститут магістратури, аспірантури та докторантури

Положення про ІнМАД.pdf

відділ аспірантури і докторантури.pdf

відділ магістратури.pdf

відділ спеціалізованих вчених рад.pdf

Інститут соціально-гуманітарних проблем

Положення ІнСГН.pdf

Факультет будівництва, теплоенергетики та газопостачання

Положення про факультет БТГП.pdf

кафедра БМГА..pdf

філія каф БМГА ТОВ МУР.pdf

філія кафедри БМГА ТОВ БМУ-3.pdf

кафедра ІМ.pdf

кафедра ІСБ.pdf

філія кафедри ІСБ.pdf

кафедра ТЕ.pdf

філія кафедри ТЕ.pdf

Факультет електроенергетики та електромеханіки

Положення про факультет ЕЕЕМ.pdf

кафедра ВЕТЕСК.pdf

філія кафедри ВЕТЕСК.pdf

кафедра ЕМСАПТ.pdf

кафедра ЕСЕЕМ.pdf

кафедра ЕСС.pdf

філія кафедри ЕСС.pdf

кафедра ТЕЕВ.pdf

кафедра ФГН.pdf

Факультет інфокомунікацій, радіоелектроніки та наносистем

Положення про ФІРЕН.pdf

кафедра БМІ.pdf

філія кафедри БМІ.pdf

кафедра ЕНС.pdf

кафедра МЗ.pdf

кафедра РТ.pdf

філія кафедри РТ.pdf

кафедра ТКСТБ.pdf

філія кафедри ТКСТБ.pdf

Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії

Положення про факультет ІТКІ.pdf

деканат ФІТКІ.pdf

кафедра ВМ.pdf

кафедра ЗІ.pdf

кафедра КН.pdf

філія КН.pdf

кафедра ОТ.pdf

філія кафедри ОТ.pdf

кафедра ПЗ.pdf

філія кафедри ПЗ.pdf

Факультет комп'ютерних систем і автоматики

Положення ФКСА.pdf

Загальнофакультетська лабораторія ФКСА.pdf

кафедра АІВТ.pdf

філія кафедри АІВТ.pdf

кафедра МПА.pdf

філія каф МПА ДП ВНВЦСМС.pdf

філія каф МПА корпорація RIA.pdf

кафедра САКМІГ.pdf

філія кафедри САКМІГ.pdf

кафедра ЛОТ.pdf

філія каф ЛОТ у ТОВ НВФ ВТН.pdf

філія каф ЛОТ у ТОВ НВФ Планета М.pdf

кафедра КСУ.pdf

філія кафедри КСУ ТОВ ВІН ІНТЕРАКТИВ.pdf

філія кафедри КСУ ТОВ Люстдорф.pdf

Кафедра ІНВ.pdf

Факультет менеджменту та інформаційної безпеки

Положення про факультет МІБ.pdf

кафедра МБІС.pdf

філія кафедри МБІС.pdf

Кафедра ЕПВМ.pdf

Кафедра ММЕ.pdf

Філія каф ММЕ.pdf

кафедра ПФД.pdf

кафедра СПН.pdf

кафедра ФІМ.pdf

Факультет машинобудування та транспорту

Положення про факультет МТ.pdf

кафедра АТМ.pdf

філія каф АТМ 45 ЕМЗ.pdf

філія каф АТМ АТП Слободянюк.pdf

філія каф АТМ Форт.pdf

кафедра ГМ.pdf

філія кафедри ГМ.pdf

кафедра ТАМ.pdf

філія каф ТАМ ВАЗ.pdf

філія каф ТАМ ТОВ ВАЗ.pdf

філія каф ТАМ УТОС.pdf

філія каф ТАМ ФОРТ.pdf

філія кафедри ТАМ МАЯК.pdf

кафедра ТПЗ.pdf

філія каф ТПЗ Форт.pdf

кафедра БЖДПБ.pdf

кафедра ОМПМ.pdf

Центр автоматизації виробництва та ЧПК технологій..pdf

Центр міжнародних зв'язків

ПОЛОЖЕННЯ_ЦМЗ.pdf

Положення ПВ ІГ.pdf

АГЧ

Положення про АГЧ.pdf

відділ головного енергетика АГЧ.pdf

відділ головного механіка АГЧ.pdf

відділ постачання АГЧ.pdf

господарський відділ АГЧ.pdf

експлуатаційно-технічний відділ АГЧ.pdf

ідальня.pdf

інструментальна комора АГЧ.pdf

навчально-виробнича дільниця АГЧ.pdf

навчально-виробничий центр утримання та розвитку матеріальної бази.pdf

Положення про студентське містечко.pdf

Положення про студентські гуртожитки.pdf

Бухгалтерська служба

Бугалтерська служба .pdf

Відділ кадрів

Положення про відділ кадрів.pdf

Юридичний відділ

Положення про юридичний відділ.pdf

Планово-фінансовий відділ

Положення про ПФВ.pdf

Відділ ліцензування і акредитації

Відділ ліцензування і акредитації.pdf

Відділ охорони праці

відділ охорони праці.pdf

Канцелярія

Канцелярія.pdf

Архів

Архів.pdf

Центр довузівської підготовки

Положення про ЦДП.pdf

Центр моніторингу якості освіти та інновацій навчального процесу

ЦМЯОІНП.pdf

Комп'ютерний інформаційно-видавничий центр

Положення про КІВЦ.pdf

Центр комп'ютерних технологій

Положення про ЦКТ.pdf

Центр електронних комунікацій InterCEC.pdf

Комп'ютерні класи.pdf

Відділ обслуговування винесених терміналів.pdf

Центр іформаційних технологій і захисту інформації

Центр інформаційних технологій і захисту інформації.pdf

Культурно-мистецький та просвітницький центр

Положення про КМПЦ.pdf

Науково-дослідна частина

Науково-організаційний відділ НДЧ.pdf

Борекс-гідравліка.pdf

Міжуніверситетський центр історико-філософських досліджень Renatus.pdf

НДІ ПМБС.pdf

НДЛ автоматизованих систем управління енергоресурсами.pdf

НДЛ гідродинаміки.pdf

НДЛ ЕДЕМ.pdf

НДЛ ЕІЕ.pdf

НДЛ ЕфБК.pdf

НДЛ математичного та імітаційного моделювання електричних мереж.pdf

НДЛ МБКГ і ТМВ.pdf

НДЛ ПД.pdf

НДЛ по проблемах вищої школи.pdf

НДЛ САПР ЕПС.pdf

НДЛ СПС.pdf

НДЛ технічного захисту інформації.pdf

НДЛ ТПСН.pdf

НДЛ Фізика наноструктур.pdf

НДНЛ ненівазивних діагностичних систем (спільно з ДФТУ).pdf

НДЦ прикладної та комп'ютерної лінгвістики.pdf

ННЦ розвитку і підтримки технічного забезпечення ЗСУ.pdf

НТЦ АЦС.pdf

Подільський науково-дослідний центр.pdf

Спільна НДЛ відмовостійких інформаційно-обчислювальних та управляючих систем.pdf

НДЛ механіки грунтів.pdf

Інститут інтеграції навчання з виробництвом

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНСТИТУТ ІНТЕГРАЦІЇ НАВЧАННЯ З ВИРОБНИЦТВОМ.pdf

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР.pdf

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР «БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ».pdf

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ».pdf

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР «СПЕЦІАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ».pdf

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ.pdf

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДЕНТСЬКЕ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО.pdf

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЦЕНТР ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ З СУЧАСНИХ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ.pdf

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЦЕНТР ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ І КЕРІВНИХ ПРАЦІВНИКІВ В ГАЛУЗІ МАШИНОБУДУВАННЯ ТА ТРАНСПОРТУ.pdf

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЦЕНТР ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ТА КЕРІВНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ГАЛУЗІ МЕТРОЛОГІЇ, ОПТОТЕХНІКИ, СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ТА АВТОМАТИЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА.pdf